Om psykoterapi

Tidvis i livet möter vi påfrestningar, hamnar i kris eller i en svår livssituation. Det är en naturlig del av hur livet är.

Ibland behöver vi kanske hjälp att förstå våra känslor och tankar tillsammans med någon som lyssnar. 

Kanske hamnar du i förhållande till dig själv och i dina relationer i liknande problematiska mönster som du vill ha hjälp med att förändra.

 

Du kan söka psykoterapi om du tex:

  • känner oro, nedstämdhet, depression, initiativlöshet, sömnproblem, stress och utmattningssymptom, tvång
  • upplever problem i dina relationer
  • är i en kris som du har svårt att hantera själv
  • behöver bygga upp och stärka din självkänsla och din identitet
  • bättre vill  förstå de hinder och möjligheter du har i ditt liv
  • bara helt enkelt vill förstå dig själv mer och nå ökad självkännedom

 

Psykoterapi bygger på relationen mellan dig och psykoterapeuten. Man utgår från här och nu och arbetar tillsammans utifrån din livssituation och med de problem eller frågor som du har. Ibland behöver man gå tillbaka i tiden för att upptäcka mönster och samband i förhållande till det som krånglar i livet i dag.

Psykoterapi tar inte bort all smärta och alla problem men hjälper förhoppningsvis till att i svåra tider lindra dem och göra dem mer uthärdliga.

Terapin syftar dessutom till att hitta mer djupgående och fungerande sätt att leva och att vara tillfreds som den man är.

Psykoterapi hos mig Malin Wänerlind, hur går det till från början?

När vi får kontakt träffas vi för ett eller ett par inledande samtal där vi gemensamt tar reda på och utreder vad du vill ha hjälp med. Därefter kommer vi överens om form, innehåll och fokus för terapin.

Välkommen att ta kontakt med mig