Om mig

Jag heter Malin Wänerlind och är socionom och leg.psykoterapeut.

Några år efter socionomexamen läste jag min grundutbildning i psykoterapi (steg 1) vid Sankt Lukas Utbildningsinstitut. Min psykoterapeututbildning fram till legitimation (steg 2) gick jag vid Göteborgs universitet. Jag är även utbildad i kristeori och krisintervention vid universitetet.

Jag arbetar utifrån psykoanalytisk/psykodynamisk grund och har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom både offentlig och privat verksamhet.

Jag erbjuder kortare eller längre psykoterapier för vuxna och ungdomar. 

Jag erbjuder även utredande samtal/konsultationssamtal, stödjande samtal, krisstöd och sorgbearbetning samt utbildningsterapi/egenterapi.

Jag har även mångårig  erfarenhet av utbildning i bland annat samtalsmetodik och av handledning av volontärer. Jag erbjuder därför även olika utbildnings- och handledningsuppdrag.

Avgift kommer vi överens om vid kontakt.

Jag är medlem i PC, Psykoterapicentrum

Vi träffas i centralt belägen lokal i Göteborg.